Per 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht geworden.
Daarmee is een einde gekomen aan de activiteiten van REC Oost-Nederland die in het kader van de wet op de Expertise Centra werden uitgevoerd.
Voor alle vragen over speciale leerlingenzorg, schoolplaatsing, toelaatbaarheidsverklaring verwijzen wij u naar het samenwerkingsverband waar de school van uw kind onder valt. De contactgegevens daarvan kunt bij de school vragen.

Tot uiterlijk 1 januari 2015 blijft deze pagina actief.
Voor eventuele vragen kunt u tot die tijd terecht bij:
Jos Fleskes
tel. 06-13575319
Postbus 88
7400 AB Deventer